At Üstünde Selçuklular -Muharrem Kesik


Muharrem Kesik
272 sayfa

Arka Kapak'tan..
''11. yüzyıla gelindiğinde Türkler Müslümanlığı kabul ederek batıya göç etmeye başlamış, Selçuklu Devleti'ni kurarak Orta Asya ve Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdi. O döneme kadar İslam dünyasıyla büyük çaplı bir çatışmaya girmemiş olan Avrupalılar, yükselen bu gücün farkına vararak ilk Haçlı Seferleri’ni Selçuklulara karşı düzenlemişlerdi. 

Henüz yeni kurulan devlet, kısa zamanda Haçlılara karşı verdiği mücadelelerin sonunda bölgedeki çoğu İslam toprağına hakim olmuştu. 

Dahası Selçuklular; Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, Kuzeybatı Afrika, Hicaz ve Yemen'den Rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisiydiler. 

“Selçukluların Asya ve Anadolu’daki bu başarısının sırrı neydi?” 

“Haçlı Seferleri’ne karşı ne gibi taktikler uygulamışlardı ki başarıyı elde etmişlerdi?” 

“O zamanlarda bile var olan casusluk faaliyetlerinin Selçuklular neresindeydi?” 

“Bizans gibi köklü bir imparatorluğa karşı bu devlet nasıl üstünlük sağlamıştı?” 

“Selçuklu askerî teşkilatı nasıl bu kadar gelişmişti de birçok devlet tarafından örnek alınır olmuştu?” 

Savaşlarda izledikleri taktiklerden kullandıkları silah ve gereçlere, denizcilik alanında sağladıkları gelişmelerden İslamiyet’in yayılışındaki etkilerine kadar pek çok konuyu, özellikle “Kim bu Selçuklular?” konusunu Doç. Dr. Muharrem Kesik birinci el kaynaklardan araştırdı ve yazdı.''


Kitap,ilk olarak içindekiler bölümü ile karşılıyor bizi,burada 6 kısıma ayrılmış konu başlıkları ve sonrasında ise önsöz ile giriş bölüm'leri bulunuyor.Önsöz bölümüne geçilmeden önceki sayfayı ise harika bir gravür süslemekte.Kısa bir önsöz bölümünden sonra,uzunca bir giriş ile kitabın amacı,anlatmak istedikleri detaylı olarak paylaşılıyor.Akabinde ise bölüm bölüm paylaşımlar yapılıyor.

1.bölüm,Türkiye Selçuk'lularında Ordu-Devlet İlişkisi ve Orduyu Oluşturan Unsurlar..Bu bölüm'de daimi ordu ve yardımcı kuvvet'lerden,beyler ve kumandan'lardan,ordu'nun gücü ve düzen'inden,cezalandırlılan kumandan'lardan,kumandadan'lar arası rekabet'lerden ve Selçuk'lu Sultan'larının paraları üzerindeki savaşcı figürlerinden bahsediliyor.

2.bölüm,Savaşta Kullanılan Silahlar..Bu bölüm'de hafif silahlar,savunma silahları,kuşatma silahları,zeredhane(silah deposu),at ve eğitimine dair detaylar bizimle paylaşılıyor.

3.bölüm,Savaş Taktik ve Hileleri.Bu bölüm'de ise Selçuk'luların tercih ettikleri savaş ve taktik hileleri detaylı olarak anlatılıyor.

4.bölüm,Savaş Uygulamaları..Bu bölüm'de savaş öncesi,sırası ve sonrasındaki uygulamalar ile savaş dışında yapılan işler paylaşılıyor.

5.bölüm,Savaş Türleri..Bu bölüm'de ise Kuşatma,savunma ve meydan savaşlarından,yıldırma taktik'lerinden bahsediliyor.

6.bölüm,Donanmanın Oluşumu,Deniz Seferleri Ve Tersane'ler..Bu bölüm'de İlk donanma ve denizcilik faaliyeletleri,kumandan'lara verilen unvanlar ve Selçuk'lularda gemi yapımı konu edililiyor.

Sonuç bölümde ise,tüm bölümlerde anlatılan detaylar bütünleştiriliyor.Son kısımda ise Bibliografya ve İndeks bulunuyor.Birde bu sayfalar arasında zamanın meşhur isimlerinin Türkler hakkında söyledikleri sözler yer alıyor.

Kitap içersinde yine birkaç gravür ve bilgilendirici görsel'lerde mevcut..

Ayrıca kapak görsel'inide çokca beğendiğimi belirtmek isterim.

Genel anlamda sevdiğim bir kitap oldu..

Özellikle tarihi detaylara meraklı iseniz okumanızı öneririm.

Sevgiler..

Bol kitap'lı günler..

2 yorum:

1 yorum 1 mutluluk :)